» Kursus Psikologi
» Spiritual Leadership 12/2019
» Spiritual Leadership 10/2019
» Spiritual Leadership 09/2019
» Kursus Psikologi Untuk Gaya Hidup Sihat
» Full Of Happiness 07/2019
» Spiritual Leadership 06/2019
» Spiritual Leadership 05/2019
» Rebuild Happiness (Brunei) 04/2019
» Satisfactory 04/2019
» Spiritual Leadership 03/2019
» Grateful To The Power Of Love 01/2019
» Spiritual Leadership 12/2018
» Transformation 11/2018
» Spiritual Leadership 10/2018
» Spiritual Leadership 09/2018
» Spiritual Leadership 06/2018
» Spiritual Leadership 05/2018
» Rebuild Happiness 04/2018
» Innocence (Brunei) 04/2018
» Spiritual Leadership 03/2018
» Joyfully Ushering Great Fortune 01/2018
» Spiritual Leadership 12/2017
» Spiritual Leadership 11/2017
» Spiritual Leadership 10/2017
» Spiritual Leadership 09/2017
» The Light Has Come 08/2017
» Spiritual Leadership 07/2017
» Spiritual Leadership 06/2017
» The Miracle Of Life 05/2017
» Spiritual Leadership 04/2017
» Innocence 03/2017
» Spiritual Leadership 12/2016
» Spiritual Leadership 11/2016
» Surrender 10/2016
» Spiritual Leadership 09/2016
» Spiritual Leadership 08/2016
» Success 07/2016
» Spiritual Leadership 06/2016
» Spiritual Leadership 05/2016
   
 

KURSUS PSIKOLOGI

Kursus ini berasal dari kursus kejiwaan di negara barat. Ia mempunyai sambutan yang baik di serata Eropah, Amerika, Taiwan dan sebagainya. Melalui penyucian jiwa, anda akan memperolehi kehidupan yang gembira dan berada. Sejak tahun 1995 kursus psikologi mula diadakan, banyak jiwa yang hampir hancur telah disatukan semula, pertalian suami-isteri atau ibu bapa dan anak yang berpecah-belah telah bercantum semula. Manusia sentiasa mengejar kepuasan dari luar tetapi tidak berjaya malah semakin kederitaan. Interaksi antara satu sama lain hanya bergantung pada komunikasi pada permukaan luar. Oleh itu, sentiasa terjadi perselisihan faham yang tidak dapat diselesaikan. Lama-kelamaan, kesakitan jiwa akan menunjukkan simbol melalui fizikal. Pengajaran kursus psikologi bertumpu pada asal-asul setiap kejadian, menjumpai emosi yang lama terpendam dan memperolehi kebijaksanaan melalui perlepasan kedegilan.

Kursus psikologi kelihatan tidak berkaitan dengan kerjaya MLM, tetapi ia adalah salah satu aspek yang berhubung rapat. Ramai rakan sebaya kerjaya MLM yang menjadi penyerta setia kursus psikologi mempunyai keluarga yang harmoni, sihat di segi fizikal dan jiwa dan dapat mengatasi cabaran di dalam kerjaya MLM dengan menggunakan kuasa jiwa. Perjuangan di dalam kehidupan mereka juga lebih berwarna-warni.